trainingen

Begeleidingstraject Thematisch Onderzoekend Leren voor groep 5 t/m 8 (PO)

Een begeleidingstraject bestaat uit vijf dagdelen per schooljaar; tijdens deze bijeenkomsten ondersteun en begeleid ik de betrokken leerkrachten bij de voorbereiding van verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. We werken hierbij met een eigen methodiek waar zowel de gebruikte lesmethoden als 21e-eeuwse vaardigheden in opgenomen zijn. Ik lever maatwerk. Daarbij kijk ik niet alleen naar de visie en wensen van de school, de samenstelling van het team en de schoolpopulatie; ik betrek ook de (leef)omgeving van de school bij de thema’s.

Duur:
Het hele traject beslaat in principe twee schooljaren en bestaat uit een inleidende bijeenkomst, vijf themasessies per jaar en eventueel klassenbezoeken.

Doelgroep:
Leerkrachten groep 5 t/m 8

Na afloop:
Aan het eind van het tweejarig traject ligt er een compleet programma rondom thematisch onderzoekend leren passend bij de school. Met 20 vaste thema’s en waarin de kerndoelen wereldoriëntatie geborgd zijn.