Dunia onderwijsadvies esther mestebeld

 

Veel scholen in het Primair Onderwijs zijn al voorzichtig stappen aan het zetten richting Onderzoekend en Ontwerpend leren en/of thematisch werken. De wil en het enthousiasme is er, maar waar begin je?

  • Hoe realiseren we een duurzame aanpak rondom Onderzoekend en Ontwerpend Leren?
  • Waar halen we de tijd vandaan om dit goed neer te zetten en hoe krijgen we het allemaal georganiseerd?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn school in 2020 “W&T proof” is?
  • Hoe zorgen we voor samenhang tussen de zaakvakken én de verschillende thema’s?
  • Hoe begeleid ik de kinderen bij de overgang naar een nieuwe, geïntegreerde aanpak?
  • Zijn alle kerndoelen wel gedekt bij thematisch onderzoekend en ontwerpend leren?
  • Heeft de nieuwe methodiek aandacht voor talentontwikkeling van zowel de meerkunners/hoogbegaafden als de kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben?
  • Kunnen taal en rekenen ook geïntegreerd worden?

Dit zijn veelgehoorde vragen tijdens mijn werkbezoeken aan basisscholen. Ze bevestigen dat onze aanpak rondom Thematisch Onderzoekend Leren voldoet aan een behoefte die breed gevoeld wordt. En waar ik graag samen met leerkrachten mee aan de slag ga! Samen werken aan goed, innovatief onderwijs, ondersteunen maar ook leren van het ontwikkelproces van anderen zijn voor mij belangrijke drijfveren.

“De school in de wereld en de wereld in de school”

Dat mijn hart bij het onderwijs ligt ontdekte ik tijdens mijn tropenjaren in Oost Afrika, waar ik een aantal jaar betrokken ben geweest bij onder anderen het ontwikkelen en begeleiden van onderwijs- en voorlichtingsprogramma’s gericht op water, sanitatie en duurzaamheid.

Alweer vijftien jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs in Nederland, als docent aardrijkskunde en Global Perspectives (onderzoeksvaardigheden). Naast lesgeven hield ik me al snel bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal over allerlei wereldthema’s, inclusief activerende/coöperatieve didactiek. En met het verzorgen van workshops en studiedagen voor docententeams over onderwerpen als ‘omgaan met (j/m) verschillen in de klas’ en ‘leren in de 21e eeuw’.

Inmiddels heb ik mijn blik verder verruimd en ben ik als zelfstandig adviseur betrokken bij het ontwikkelen van innovatief onderwijs op basisscholen en het VO. Vanwege onze zelfde kijk op onderwijs én het succes van Thematisch Onderzoekend Leren heeft Tessel van der Linde mij een tijdje terug benaderd. Net als Tessel ben ik ervan overtuigd dat actief, onderzoekend en ontwerpend leren het beste tot zijn recht komt in een thematische aanpak. Wij verzorgen inmiddels beiden een begeleidingstraject rond wereldoriëntatie en de 21e-eeuwse vaardigheden waarbij we leerkrachten ondersteunen bij het ontwikkelen van een onderzoekende en verbindende houding en aanpak. Tessel verzorgt workshops, cursussen en begeleidingstrajecten voor groep 1 t/m 8, ik richt mij op de groepen 5 t/m 8.

Voor meer informatie over mijn aanbod: Lees meer >
Voor meer informatie over trajecten en cursussen van Tessel: tesselvanderlinde.nl

Mijn jarenlange ervaring als docent en ontwikkelaar van lesmateriaal zorgt ervoor dat ik scholen en docenten zo concreet mogelijk kan ondersteunen en adviseren.

Wilt u eens verder praten over de mogelijkheden bij u op school? Ik kom graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Esther Mestebeld

“Tijdens het schooljaar 2018/2019 heb ik met veel enthousiasme samengewerkt met Esther Mestebeld. Zij heeft onze (basis)school in Tiel geholpen met het opzetten van thematisch werken in de groepen 5-8. De studiemiddagen hadden een sterk praktisch karakter, waarbij we na een korte gezamenlijke start als snel uiteen konden in de miniteams om de nieuwe projecten te gaan voorbereiden. De vele handige adviezen en duidelijke uitwerking vooraf zorgden voor een fijne start van het thema.

Esther is positief en kijkt samen met je mee naar wat past bij de school en jouw ontwikkeling. Ook de consulten in de klas zijn als positief en prettig ervaren door onze leerkrachten. Al met al zeker een professionele begeleiding als je het thematisch werken binnen jouw school op de kaart wil zetten.”

Marianne Hobe Teamleider Basisschool Floriant, Tiel

“De naam van haar bedrijf Dunia (Swahili voor wereld) doet haar eer aan: als er iemand buiten de box kan denken dan is zij het. Naast deze creatieve inslag is Esther praktisch en analytisch. Ze stelt vragen, luistert goed en denkt mee. Ze zet docenten in hun kracht en ontwikkelt zo samen met een team een passend, haalbaar traject waarbij het beste uit leerling en leerkracht wordt gehaald!”

Tessel van der Linde Tessel van der Linde Onderwijsadvies