Als je weet waaróm je iets leert en wat je er mee kunt spreekt het je veel meer aan, ben je gemotiveerder om aan de slag te gaan en is de leeropbrengst dus groter.

Bij betekenisvol onderwijs gaat het erom dat je kinderen laat ervaren dat dat wat ze leren op school hen helpt bij het vinden van antwoorden op echte vragen en problemen die spelen in de wereld van nu.

Onderzoekend en ontwerpend leren vanuit aansprekende thema’s sluit hier naadloos op aan, en biedt de ideale didactiek om Wetenschap en Techniek goed neer te zetten op school!

Dunia onderwijs
  • BEGELEIDING OP MAAT
  • AFGESTEMD OP DE VISIE & ONTWIKKELBEHOEFTE VAN DE SCHOOL
  • PASSEND, WERKBAAR EN HAALBAAR TRAJECT
  • LEERPROCES VAN DE LEERLING EN DE KRACHT
    VAN DE DOCENT STAAN CENTRAAL

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

De wereld verandert snel, nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en de banen van vandaag zijn over tien jaar misschien wel verdwenen. Een veelgehoorde vraag op dit moment is dan ook of het huidige onderwijs nog wel voldoende aansluit bij de wereld van morgen.
Lees meer >

THEMATISCH ONDERZOEKEND LEREN

Thematisch onderzoekend en ontwerpend leren is een innovatieve aanpak rondom wereldoriëntatie waarbij er gewerkt wordt vanuit betekenisvolle thema’s en de 21e-eeuwse vaardigheden een duidelijke plek hebben.
Lees meer >

AANBOD

Ik verzorg zowel interactieve workshops als trajecten op maat, afgestemd op de visie en ontwikkelbehoeften van de school.
Lees meer >

Dunia onderwijs advies

Waar staat Dunia voor


Dunia, de wereld, staat centraal in mijn leven en in mijn werk als onderwijsadviseur en docent:

“…omdat het er in het onderwijs uiteindelijk om dient te gaan kinderen en jongeren te helpen op een volwassen manier in de wereld te willen zijn.” (Gert Biesta)

Dunia onderwijsadvies werkt concreet aan innovatief onderwijs, gericht op ontwikkelen van kennis, inzicht én vaardigheden die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen/jongeren en bij de wereld van nu en van morgen. Waarbij kinderen actief leren en de 21e -eeuwse vaardigheden een belangrijke plek innemen. De school in de wereld en de wereld in de school, daar sta ik voor!

WAT BETEKENT DUNIA


Dunia betekent Wereld, of Aarde, in het kiSwahili, een taal die voornamelijk gesproken wordt in Oost-Afrika.

Na een aantal jaren woonachtig en werkzaam te zijn geweest in Kenia is het kiSwahili nog steeds een taal die me boeit. Het is een eeuwenoude ‘wereldtaal’, beïnvloed door meer dan 1000 jaar contact tussen allerlei verschillende culturen.

Dunia klinkt als “Doen – ja!” en dat past bij mij!  De naam Dunia was voor mij dan ook een voor de hand liggende keuze toen ik besloot voor mijzelf te beginnen...